XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Przygotowanie i konserwacja toru wizyjnego i narzędzi chirurgicznych

   Sprzęt medyczny stanowi znaczącą część wyposażenia placówek medycznych. Kwestie powtórnego użycia sprzętu medycznego odnoszą się tylko do narzędzi wielorazowego użytku. Narzędzia określone przez producenta, jako jednorazowe po zużyciu muszą bezwzględnie zostać zutylizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Narzędzia jednorazowego użycia nie dają się zdemontować do mycia, dezynfekcji i sterylizacji, co znacznie obniża skuteczność tych procesów.

   Proces przygotowania narzędzi do powtórnego użycia dotyczy tylko narzędzi przewidzianych przez producenta do wielokrotnego użycia. 

   Zakażenia szpitalne stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń dla pacjenta. Zadaniem pracowników zakładów opieki zdrowotnej jest zapobieganie tym zagrożeniom wykorzystując posiadaną wiedzę w zakresie zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji.

   W procesie leczenia wymagane jest stosowanie obowiązujących aktualnie norm dotyczących procesu sterylizacji. ,, Oznacza to, że narzędzia i materiały medyczne przygotowane zostały z zachowaniem właściwego toku postępowania przed sterylizacją, wysterylizowane we właściwym opakowaniu w prawidłowo przeprowadzonym, walidowanym procesie sterylizacji".

   Proces sterylizacji powinien odbywać się w pomieszczeniach odpowiadającym normom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Rygorystyczne wytyczne wynikające z rozporządzenia mają szanse zastosowania tylko w przypadku centralnych sterylizatorni. Wymaganiom nie są w stanie sprostać mniejsze ośrodki nieposiadające centralnej sterylizacji, gabinety zabiegowe, gabinety stomatologiczne, kosmetyczne.

   Ministerstwo Zdrowia powołało grupę ekspertów, której rolą jest rozwiązanie problemów dotyczących sterylizacji i dopracowanie założeń rozporządzenia. Eksperci dokonali podziału pomieszczeń sterylizujących na cztery grupy:
1. centralne sterylizacje
2. lokalne sterylizacje
3. punkty sterylizacji
4. stanowiska sterylizacji gabinetowej

   Przepisy prawne mające dotyczące procesu sterylizacji

1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)
4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.

   Normy dotyczące sterylizacji
• PN - EN 554
- sterylizacja wyrobów medycznych - walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodną
• PN - EN 866-1 - biologiczne systemy badania sterylizatorów i procesów sterylizacji - wymagania ogólne
• PN - EN 867-1 - niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - wymagania ogólne
• PN - EN 868-1 - materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczone do sterylizacji - wymagania ogólne
• PN - EN ISO 14161 - sterylizacja wyrobów medycznych służących ochronie zdrowia - wskaźniki biologiczne
• PN - EN ISO 15882 - sterylizacja wyrobów medycznych służących do ochrony zdrowia - wskaźniki chemiczne
• PN - EN 13060 - podział cykli sterylizacyjnych:
- cykl B - przeznaczony dla wszystkich opakowanych i nieopakowanych narzędzi o różnej nawet skomplikowanej budowie
- cykl N - dla narzędzi litych, nieopakowanych
- cykl S - ściśle określony przez producenta dla określonego rodzaju narzędzi

   Kategorie sprzętu medycznego
   Klasyfikacja Spauldinga powszechnie stosowana dzieli sprzęt medyczny na trzy kategorie:

1. Kategorię wysokiego ryzyka (critical)
W tej grupie znajdują się narzędzia, które przy rutynowym stosowaniu uszkadzają skórę i błony śluzowe (igły, skalpele, większość narzędzi chirurgicznych, większość akcesoriów endoskopowych, zwłaszcza kleszczyki biopsyjne, szczoteczki do cytologii, sfinkterotomy, pętle do polipektomii itp.).
Narzędzia z grupy wysokiego ryzyka powinny być przed użyciem sterylne.

2. Kategorię średniego ryzyka (semi-critical)
W grupie średniego ryzyka znajdują się narzędzia wchodzące przy rutynowym stosowaniu w kontakt z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi. Do tej grupy należą m.in. fibroendoskopy, laryngoskopy itp. Sprzęt znajdujący się w tej grupie stanowi znacznie mniejsze zagrożenie przeniesieniem zakażenia. Narzędzia z grupy średniego ryzyka powinny być poddane dezynfekcji wysokiego stopnia z użyciem płynnych środków dezynfekcyjnych.

3. Kategoria niskiego ryzyka (non-critical)
Tu znajdują się narzędzia wchodzące w kontakt jedynie z nieuszkodzoną skórą (aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, elektrody bierne do diatermii itp.). Sprzęt z tej grupy wymaga dekontaminacji polegającej na myciu lub dezynfekcji niskiego (pośredniego) poziomu.

   Elementy procesu sterylizacji

1. Dezynfekcja i mycie
• mycie i dezynfekcja ręczna
• mycie i dezynfekcja maszynowa
- mycie maszynowe - dezynfekcja termiczna
- mycie maszynowe - dezynfekcja chemiczno-termiczna
• mycie i dezynfekcja przy użyciu ultradźwięków
2. Kontrola stanu technicznego narzędzi
3. Konserwacja narzędzi
4. Kompletowanie zestawów
5. Pakowanie
6. Sterylizacja
7. Kontrola procesu sterylizacji
8. Transport sterylnych pakietów
9. Przechowywanie

   Metody sterylizacji sprzętu medycznego.

1. Sterylizacja niskotemperaturowa
• Sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu
• Sterylizacja gazowa formaldehydem
• Sterylizacja plazmowa
2. sterylizacja parą wodną

   Walidacja i kontrola procesu sterylizacji.

1. Wskaźniki fizyczne
2. Wskaźniki biologiczne
3. Indykatory chemiczne
• Wskaźniki chemiczne
• Sprawdziany sterylizacji
4. Częstość kontroli
5. Sposób przeprowadzenia kontroli.
6. Dokumentacja procesu sterylizacji


Bibliografia:

1. Ciuruś MJ. Pielęgniarstwo operacyjne. Adi, Łódź 1998; 200-4, 3001.
2. 2. Waszak B. Metody biobójcze stosowane w praktycznych procesach sterylizacji medycznej. Zakażenia 2003;1;15-21
3. Marek T. Pracownia endoskopowa - zagrożenia związane z niewłaściwym myciem i dezynfekcją oraz wytyczne obowiązujące w Unii Europejskiej. Zakażenia 2004;4
4. Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium medycznego, Wydanie 8, poprawione 2006. www.a-k-i.org
5. Proponowane standardy i metody kontroli - dezynfekcja i sterylizacja. Wielkopolska Izba Lekarska; styczeń 2010

XI Ogólnopolskie Sympozjum "Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie"

XI Ogólnopolskie Sympozjum/ 26-05-2011, 11:28, wyświetleń: 11633
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.