XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Zarządzanie blokiem operacyjnym - kierownictwo bloku operacyjnego – pielęgniarka

Maria Ciuruś
 
   Blok operacyjny jest jedną z komórek organizacyjnych szpitala o bardzo złożonej strukturze. W obrębie bloku pracuje kilka zespołów: pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy zabiegowych (różnych specjalności), lekarzy anestezjologów, perfuzjonistów (w niektórych szpitalach), sprzątaczek. Zespoły te można podzielić na większe zespoły: zabiegowy (lekarsko-pielęgniarski), anestezjologiczny (lekarsko-pielęgniarski), sprzątający. Każdy z zespołów wykonuje odrębne zadania (operowanie, znieczulanie, sprzątanie). Wszyscy zmierzają do jednego celu - pomyślnego wykonania operacji w dobrym znieczuleniu i higienicznych warunkach.

   Każdy z wymienionych zespołów posiada odrębne kierownictwo merytoryczne (oddziałowe pielęgniarek operacyjnych i anestezjologicznych, ordynatorzy/kierownicy oddziału zabiegowego i anestezjologicznego), kierownik zespołu sprzątaczek.

   Blok operacyjny jest komórką organizacyjną szpitala, w której istnieje bardzo wysokie ryzyko zakażeń (szczególnie miejsca operowanego i układu oddechowego) oraz zdarzeń niepożądanych. Blok operacyjny musi być bezpieczny dla pacjentów i dla pracowników - dobrze zorganizowany i właściwie zarządzany. Ważne jest, aby tak rozbudowany zespół pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach o zróżnicowanych kompetencjach posiadał jednego kierownika konsekwentnie zmierzającego do wyznaczonego celu. Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia (rozkazy) od jednego kierownika. Kierownik bloku operacyjnego np. pielęgniarka operacyjna powinna współpracować ze wszystkimi kierownikami merytorycznymi.

   Kierownik bloku operacyjnego powinien posiadać oprócz wyższego wykształcenia zawodowego ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w celu zdobycia wiedzy nt. zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem i profilaktyki zakażeń. Powinien cieszyć się osobistym autorytetem-poważaniem. Powinien posiadać umiejętność przekonywania pracowników, wyjaśniania im sensu i celów odpowiednich zarządzeń, celu wprowadzania zmian organizacyjnych, nowych procedur itd. Powinien dbać o dobre wyposażenie bloku operacyjnego w sprzęt i środki niezbędne do wykonania operacji, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, dobrą organizację bloku operacyjnego i koordynowanie pracy wszystkich zespołów bloku operacyjnego.

Dlaczego kierownikiem bloku powinna być pielęgniarka operacyjna?

 1. Pielęgniarka jest w obrębie bloku operacyjnego najdłużej w ciągu dyżuru - blok operacyjny jest jej podstawowym miejscem świadczenia pracy. Lekarze mają pod opieką pacjentów w oddziałach zabiegowych lub oddziale anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.
 2. Bardziej identyfikuje się z problemami bloku operacyjnego - lepiej zna podstawowe zasady aseptyki, antyseptyki, dezynfekcji, sterylizacji, wyrobów medycznych i higieny szpitalnej w związku z profilem ukończonych studiów.
 3. Chętniej uczestniczy w szkoleniach (wewnątrzzakładowych i zewnętrznych: konferencjach, sympozjach) nt. higieny szpitalnej i profilaktyki zakażeń szpitalnych. Lekarze nie przywiązują do tej tematyki szkoleń większej wagi. Chętniej szkolą się w tematyce swojej specjalności zawodowej (chirurgii, ginekologii, urologii, neurochirurgii itp. lub anestezjologii i intensywnej terapii).
 4. Aktywnie uczestniczy w zaopatrzeniu bloku operacyjnego w:
  • odłożenia pola operacyjnego, fartuchy operacyjne, zestawy gazy operacyjnej,
  • nici i szwy chirurgiczne,
  • preparaty dezynfekcyjne i antyseptyczne,
  • materiał opatrunkowy,
  • sprzęt sterylny jednorazowego użycia / wyroby medyczne,
  • ubrania operacyjne, czapki, maski chirurgiczne, środki ochrony osobistej dla pracowników (maski z filtrem, okulary gogle), obuwie operacyjne,
  • aparaturę medyczną itp.
 5. Ściśle współpracuje z centralną sterylizatornią. Jeżeli w szpitalu nie ma centralnej sterylizatorni czuwa nad procesami przygotowania instrumentarium i sprzętu medycznego do operacji (dezynfekcja, mycie, suszenie, pakowanie, sterylizacja, kontrola skuteczności sterylizacji, transport sterylnego sprzętu do bloku operacyjnego).
 6. Nadzoruje sprzątanie bloku operacyjnego (częstotliwość, kolejność, stosowanie roztworów dezynfekcyjnych, jakość usługi).
 7. Kontroluje lub nadzoruje kontrolę czystości powietrza w salach operacyjnych.
 8. Współpracuje z pielęgniarką epidemiologiczną w zakresie zgłaszania pacjentów powtórnie operowanych z powodu infekcji miejsca operowanego.
 9. Zapewnia dla każdego wchodzącego do bloku operacyjnego świeże ubranie operacyjne, okrycie głowy, maski i obuwie operacyjne. Nadzoruje sposób przebrania się osób wchodzących i wychodzących z bloku operacyjnego
 10. Współpracuje z ordynatorami poszczególnych oddziałów zabiegowych w zakresie opracowywania planów operacyjnych dla bloku operacyjnego. W małych blokach operacyjnych upoważniony przez ordynatora lekarz układa plan operacyjny. W większych blokach kierownik bloku koordynuje plan operacyjny.
 11. Opracowuje nowe procedury, aktualizuje już istniejące. Czuwa nad wdrożeniem nowych procedur.
 12. Czynnie uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych dla personelu bloku operacyjnego.
 13.  Powinna nadzorować (wspólnie z zespołem kontroli zakażeń szpitalnych) remonty, rozbudowę/przebudowę bloku operacyjnego celu poprawy jego funkcjonalności i usprawnienia organizacji pracy - poprawy warunków zmierzających do minimalizowania ryzyka zakażeń szpitalnych i wyeliminowania ryzyka zdarzeń niepożądanych u pacjentów bloku operacyjnego.

 

XII Sympozjum Blok operacyjny,M.C/ 26-01-2012, 15:42, wyświetleń: 12183
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.