XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Integracja Bloków Operacyjnych


   Składamy serdeczne podziękowania na ręce prof. dr hab. n. med. Wojciecha Witkiewicza, pierwszego Prezesa i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, za możliwość zintegrowania naszym systemem pierwszego robota operacyjnego Da Vinci w Polsce, pracującego na bloku operacyjnym Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

   Obecnie kreowane bloki operacyjne stanowią duże wyzwanie dla dziedziny jaką jest telemedycyna. Jest to prężnie rozwijająca się gałąź rozwiązań branży teleinformatycznej, stosowana w nowoczesnych placówkach służby zdrowia. Mnogość źródeł sygnału wideo do jakich należą kamery wbudowane w lampy operacyjne, kamery w zestawach laparoskopowych i endoskopowych a także precyzyjne zarządzanie tymi sygnałami poprzez wyświetlanie ich na wielu monitorach, rejestrowanie, archiwizację i przesyłanie poza salę operacyjną stanowi podstawowe zadanie dla systemów integracji. Łatwy i szybki dostęp do informacji o pacjencie, komunikacja z serwerami PACS to kolejne, podstawowe zadania, bez których nie jest możliwa praca na nowoczesnym bloku operacyjnym. Dzięki udogodnieniom technicznym w postaci modułów komunikacyjnych Menadżerowie i Kierownicy bloków operacyjnych są w stanie w optymalny sposób zarządzać pracą bloku i harmonogramem operacji pacjentów.
   Jako polski producent chcemy Państwu zaprezentować innowacyjne rozwiązanie systemu zintegrowanej sali operacyjnej INTEGRATOR. Łączy on wszystkie wymienione do tej pory zalety jakimi powinien charakteryzować się nowoczesny, śródoperacyjny system zintegrowanej sali operacyjnej. Zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym system INTEGRATOR jest intuicyjnym pakietem aplikacji do nagrywania sekwencji wideo w rozdzielczości Full HD, tworzenia raportów operacyjnych oraz zdalnego sterowania wieloma istotnymi funkcjami w sali operacyjnej. Elastyczność systemu INTEGRATOR została zapewniona poprzez modułowe rozwiązanie.
   INTEGRATOR to multimedialne systemy chirurgiczne zintegrowane ze szpitalnymi systemami informatycznymi oraz intuicyjne pakiety aplikacji do nagrywania sekwencji wideo Full HD lub SD, tworzenia
raportów operacyjnych i zdalnego sterowania wieloma istotnymi funkcjami w salach operacyjnych. Zintegrowane w systemach przeglądarki obrazów i sekwencji wideo wykorzystuje standard DICOM 3.0.
   Moduły ustawień lokalnych umożliwiają stworzenie wielopoziomowych platform  systemowych. Systemy są dostępne w wersjach wielojęzycznych (dostępne języki to domyślnie język polski oraz angielski i niemiecki). Posiadają także kontrolę dostępu
 w oparciu o hasła użytkowników. Opcje ustawień lokalnych pozwalają na indywidualne dopasowanie systemów do preferencji każdego użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, systemy integracji są jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania.
   Modułowe rozwiązania zapewniają elastyczność sprawiają, że rozwiązanie takie może być dostosowane do szczególnych potrzeb zespołu chirurgicznego. Ergonomiczne, przejrzyste i intuicyjne interfejsy oparte o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnoszą walory funkcjonalne systemów. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się ona do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uproszczone procedury integracji systemów umożliwiają rozbudowę wykorzystując istniejącą infrastrukturę szpitali.

CYFROWY ZAPIS I KONFIGURACJA WIDEO - INT.REC

   INTEGRATOR w każdej wersji wyposażonej w moduł Int.REC służy przede wszystkim do przechwytywania i zapisywania cyfrowych sekwencji audio/wideo a także obrazów w jakości i rozdzielczości Full HD lub SD. Źródła sygnałów, które zostaną zarejestrowane z maksymalną oferowaną przez nie jakością mogą pochodzić z laparoskopów, endoskopów, mikroskopów, chirurgicznych systemów obrazowania lub bezpośrednio z kamery dookólnej, transmitującej na żywo obraz z sali operacyjnej lub kamery HD zabudowanej w lampie operacyjnej. Celem jest wzbogacenie i magazynowanie dokumentacji pacjenta, późniejszej publikacji i archiwizacji, utworzenia galerii a także stworzenia, edycji i drukowania raportu lub na bezpośredniej prezentacji na ekranie w trakcie zabiegu operacyjnego i późniejszego wykorzystania do celów edukacyjnych i lokalnej archiwizacji. Funkcja skalowania obrazów i sekwencji wideo w module Int.REC odbywa się poprzez kontrolę dotykiem bezpośrednio na ekranie.
   System umożliwia także przeglądanie, importowanie i eksport multimediów na typowe nośniki CD/DVD w celu późniejszej archiwizacji. Int.REC posiada również wsparcie dla pamięci masowych typu PenDrive, dysków przenośnych USB. Za pomocą systemu możliwa jest też obróbka pozyskanego materiału poprzez miksowanie i obróbkę wybranych fragmentów zarejestrowanego nagrania HD audio/wideo. Ponadto system multimedialny INTEGRATOR korzysta z matrycowych wideoprzełączników umożliwiając ręczne ustawienie połączeń dla sygnałów lub przywracając ustawienia poprzednio zapisane w pamięci systemu.

MULTIKANAŁOWY ZAPIS WIDEO

   Aby zapisać obraz statyczny lub uruchomić funkcję rejestrowania wielokanałowego lub jednokanałowego audio i wideo z pełną jakością Full HD lub SD, dotknij przycisk na ekranie lub naciśnij zdalny przycisk. Na życzenie wyzwalanie zapisu może być umiejscowione na głowicy laparoskopu bądź endoskopu. Sam decydujesz o przechwytywaniu obrazów lub sekwencji wideo poprzez dłuższe lub krótsze naciśnięcie przycisku. Zapis realizowany jest za pomocą skompresowanych formatów cyfrowych JPEG, MPEG2 lub MPEG4 (H.264) natomiast dźwięk jest skompresowany do formatu MPEG3.

PODGLĄD I WYŚWIETLANIE INT.VISIO

   Podczas sesji roboczej, użytkownik może w prosty sposób wybrać i wyświetlać sygnały wideo. W trakcie sesji zapisywania, operator ma dostęp do funkcji modułu Int.REC odpowiedzialnych za podgląd źródeł wideo w trakcie i po jej zakończeniu. Funkcja monitorowania dostępna jest w trybie pełnego ekranu. Jako opcję, użytkownik ma do wyboru moduł Int.VISIO do sterowania wideoprzełącznikami 4x4 lub 8x8 umożliwiającymi przełączanie źródeł sygnału wideo Full HD oraz dystrybuowania go po sali z poziomu Int.REC - modułu systemu INTEGRATOR z użyciem wysokiej jakości oprzewodowania koncentrycznego SDI lub przewodów S-Video.

TRANSMISJA STRUMIENIOWA

   Rozszerzeniem funkcjonalności systemu jest transmisja strumieniowa multimediów w obrębie sali lub poza salę operacyjną. Opcja ta pozwala na transmisję wybranych źródeł sygnałów wideo poprzez sieć LAN a także przy użyciu przewodu koncentrycznego. Istnieje możliwość zestawienia transmisji strumieniowej IP z wybranego źródła sygnału wideo i zarządzania nią z poziomu systemu. Rozwiązanie to dostępne jest jako opcja.


INT.DICOM, SERWER INT.PAX

   Do pozyskania danych pacjenta, system INTEGRATOR oferuje moduł Int.DICOM zapewniający funkcję łączności przy użyciu standardu DICOM, który jest szeroko stosowany w świecie medycznym do przeglądania i korzystania z danych pacjenta w scentralizowanych systemach zarządzania (HIS, RIS). Funkcjonujący w module Int.DICOM broker w łatwy sposób łączy się z systemami zarządzania pacjenta opartych o standardy DICOM lub o protokół HL7. Aby sprostać najważniejszym potrzebom użytkowników w nowoczesnej sali operacyjnej, system został wyposażony w wiele funkcji i rozwiązań zgodnych z DICOM. Płynące z tego typu rozwiązań inżynieryjnych korzyści są bardzo duże.

LISTA ROBOCZA

   Użyj systemu INTEGRATOR, aby wyświetlić "Listę roboczą" z możliwością odczytu wszystkich danych związanych ze Szpitalnym Systemem Informacyjnym (takich jak identyfikacja pacjenta, badania, harmonogramy, terminy badań, wykazy badań pacjenta...).

DIKOMIZACJA

   System INTEGRATOR wyposażony w moduł Int.DICOM umożliwia "zdikomizowanie" zdjęć, sekwencji zdjęć i dźwięku i kolekcji w formatach JPEG, wielomarkowy JPEG i formacie DICOM MPEG2 zgodnie ze standardem opisanym w normie DICOM 3.0 pozyskanych np. z laparoskopu.

PRZECHOWYWANIE INT.PAX

   Przechowywanie obrazów i sekwencji wideo w postaci zdikomizowanej zgodnie z 10 częścią normy DICOM 3.0 odbywa się w bazie danych po stronie serwera PACS. Dostępny moduł serwera Int.PAX stanowi dla systemu INTEGRATOR własny serwer PACS, który umożliwia przechowywanie i późniejsze użycie a także obsługę zapytań z innych aplikacji DICOM.

ZINTEGROWANA PRZEGLĄDARKA

    Int.DICOM wyświetla raporty i związane z nimi zdjęcia pacjenta w formacie DICOM dostępne na komputerach PC (rozwiązanie analogiczne do podwójnego ekranu medycznego na standardowych komputerach PC oraz funkcji bezpośredniego przełączania zawartości ekranów).

WALIDACJA

   Funkcja sprawdzania poprawności zapisu, tzw. "Storage commitment", działań i informacji naniesionych w trakcie wykonywania poszczególnych kroków badania umożliwiająca rekoncyliację danych pacjenta. Funkcja ta jest dostępna opcjonalnie.

ELEKTRONICZNY NEGATOSKOP

   Wybór pacjenta przez podanie ID (np. PESEL), nazwy, modalności lub daty badania z lokalnego systemu
zarządzania danymi pacjenta
Narzędzia do powiększania/ pomniejszania, pomiarów i okienkowania wykorzystujące bezpośrednio dotyk ekranu przez użytkownika
Funkcja mozaiki i przełączania zawartości ekranów

SERWER INT.PAX

   Serwer Int.PAX stanowi moduł systemowy INTEGRATORA. Spełnia on wszystkie podstawowe funkcje serwera PACS, takie jak przechowywanie i obsługa zapytań. Obsługuje typowe modalności PACS (C-STORE, SCP/SCU oraz Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP).

CYFROWY NADZÓR I KOMUNIKACJA - INT.COM

   INTEGRATOR w każdej wersji wyposażonej w moduł Int.COM posiada nieograniczone możliwości cyfrowej komunikacji audiowizualnej. Int.COM to także moduł systemu, który oferuje profesjonalny nadzór nad pomieszczeniami. Został skonstruowany tak, by dać możliwość obserwacji wielu pomieszczeń w jednym czasie. Poprzez zastosowanie sterowania z poziomu ekranu dotykowego tabletu, komputera przenośnego typu laptop bądź standardowej stacji PC podniesiono maksymalnie komfort obsługi.

POMOC DLA MENADŻERA

   Moduł systemowy INTEGRATORA Int.COM pomaga na co dzień menedżerom oraz kierownictwu bloków operacyjnych w optymalnym wykorzystaniu sal oraz planowaniu na bieżąco zabiegów i operacji.

ZAPIS OBRAZÓW

   Aby zapisać obraz statyczny zaobserwowany na ekranie dotknij przycisk na ekranie. Sam decydujesz o przechwytywaniu obrazów. Zapis realizowany jest za pomocą skompresowanych formatów cyfrowych JPEG.

TRANSMISJA STRUMIENIOWA IP

   Rozszerzeniem funkcjonalności systemu jest transmisja strumieniowa IP służąca do nadzoru i komunikacji audiowizualnej w obrębie sali lub poza salę operacyjną. Opcja ta pozwala na transmisję wybranych źródeł sygnałów audio i wideo poprzez sieć LAN. Istnieje możliwość zestawienia transmisji strumieniowej IP z wybranego źródła sygnału wideo i zarządzania nią z poziomu systemu. Rozwiązanie to dostępne jest jako podstawowa funkcjonalność systemu INTEGRATOR.

 PODGLĄD I WYŚWIETLANIE

   Podczas sesji roboczej, użytkownik może w prosty sposób wybrać i wyświetlać sygnały wideo pochodzące z kamer IP zainstalowanych na sali operacyjnej lub innych, kluczowych miejscach bloku operacyjnego. Funkcje modułu Int.COM dają swobodę także przy komunikacji werbalnej. Menadżer w każdej chwili może porozumieć się z operatorem dzięki zainstalowanemu systemowi audio.

ZDALNE STEROWANIE FUNKCJAMI I WYPOSAŻENIEM

   Moduł aplikacyjny realizujący zdalne sterowanie funkcjami i wyposażeniem sal operacyjnych to specjalizowany komponent systemu INTEGRATOR. Może on służyć do prowadzenia nadzoru nad salą operacyjną i sterować jej funkcjami, konfiguracją i ustawieniami poszczególnych urządzeń. Poprzez zapamiętanie ustawień INTEGRATOR w szybki sposób może dostosować salę operacyjną do preferencji użytkowników i różnych specjalności chirurgii.


    Moduł sterujący INTEGRATORA umożliwia sterowanie między innymi:

 • kamerami wideo HD, SD i IP,
 • lampami operacyjnymi,
 • stołami operacyjnymi,
 • przełącznikami matrycowymi wideo HD i SD o wielkości 4x4, 8x8 lub 16x16,
 • kodekami sprzętowymi wideokonferencji,
 • innymi rodzajami sprzętu, wyposażonymi w cyfrowe interfejsy sterujące.

    Dzięki doskonałym rozwiązaniom programowym i możliwości integracji szerokiej gamy współpracujących urządzeń zdalne sterowanie może być przystosowane do specjalnych potrzeb zespołu chirurgicznego. Interfejsy oraz panele sterujące urządzeń zostały zaprojektowane i wiernie odwzorowane graficznie i funkcjonalnie z myślą zapewnienia maksymalnego komfortu. Liczba możliwych do podłączenia urządzeń jest bardzo duża.

Dla przykładu:

 • tryb ustawienia komunikacji (LAN, IP, Wi-Fi, IP.Port, RS-232 itp.),
 • zadeklarowanie sterowania sprzętem,
 • tryb komunikacji przypisany do każdego elementu sprzętu,
 • inicjalizacja sterowania urządzeniami w oparciu o bieżącą pozycję lub stan utrwalony w pamięci,
 • nowy moduł umożliwia przeglądanie DICOM dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

 

 

 

WIDEOKONFERENCJA INT.CONF

Aby zapewnić skalowalne rozwiązania do ochrony inwestycji i spełnić wymogi budżetu, nasze rozwiązanie modułu konferencyjnego Int.Conf wykorzystuje otwarte standardy wideokonferencji. Możesz wybrać między niskim budżetem a wysokiej klasy rozwiązaniem opartym na komponentach i wspieranym przez CISCO (Tandberg) składającym się z profesjonalnego rozwiązania kamery wideo, sprzętowego enkodera/dekodera transmisji strumieniowej i dużego panoramicznego monitora.

KOMFORT PRACY

    System INTEGRATOR wyposażony w moduł Int.Conf opiera się na wysokiej jakości sprzętowej wideokonferencji strumieniowej, która może być sterowana poprzez moduł aplikacyjny w celu zapewnienia maksymalnego komfortu pracy dla personelu sali operacyjnej oraz pozostałym uczestnikom wideokonferencji.

POPRAWA WYNIKÓW

   System konferencji wideo przekształca i wzbogaca istniejącą infrastrukturę komunikacji wewnątrz i na zewnątrz sali operacyjnej. Nasze systemy przyczyniają się do poprawy wyników leczenia pacjentów oraz redukują koszty ze względu na doskonałą kontrolę efektywności i wykorzystania zasobów.

BEZ BARIER

    Nasze rozwiązanie przełamuje bariery a tym samym zapewnia dostęp do specjalistów z innych miejsc w celu ułatwienia konsultacji z lekarzem. System stanowi idealne rozwiązanie, które ma na celu wspieranie szkoleń i edukacji. Jest idealnym rozwiązaniem przy nawiązywaniu współpracy transgranicznej.


NEGATOSKOP ELEKTRONICZNY Z FUNKCJĄ INTEGRACJI - INTEGRATOR EASY

    INTEGRATOR Easy to multimedialny, elektroniczny negatoskop z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Easy oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzą moduły:

 • Int.DICOM,
 • Int.COM.

    Moduł systemowy Int.DICOM to zintegrowana w systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7. Dzięki funkcjom oferowanym przez moduł Int.COM system INTEGRATOR Easy pomaga na co dzień menedżerom oraz kierownictwu bloków operacyjnych w optymalnym wykorzystaniu sal oraz planowaniu na bieżąco zabiegów i operacji. Ustawienia lokalne przechowywane indywidualnie dla każdego
użytkownika tworzą z elektronicznego negatoskopu INTEGRATOR Easy wielopoziomową platformę systemową pozwalającą dopasować system do preferencji każdego użytkownika.
    Elektroniczny negatoskop INTEGRATOR Easy jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania. Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne systemu. INTEGRATOR Easy może być wyposażony w ekran o przekątnej obrazu od 21" do 46". System dostępny w wersji natynkowej i do zabudowy. Obudowa malowana proszkowo lub ze stali kwasoodpornej. Na życzenie zamawiającego, INTEGRATOR Easy jest dostępny w wykonaniu ze szklanym panelem. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uproszczona procedura integracji negatoskopu umożliwia rozbudowę wykorzystującą istniejącą infrastrukturę szpitala.


 

SYSTEM INTEGRACJI - INTEGRATOR STANDARD

   INTEGRATOR Standard to multimedialny, elektroniczny system integracji sal operacyjnych z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym i poza nim oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Standard oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzą moduły:

 • Int.DICOM,
 • Int.REC 1 channel,
 • Int.COM.

    Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne systemu. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się ona do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uproszczona procedura integracji negatoskopu umożliwia rozbudowę wykorzystującą istniejącą infrastrukturę szpitala. System wykorzystuje najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7. Ustawienia lokalne przechowywane indywidualnie dla każdego użytkownika tworzą z systemu INTEGRATOR Standard wielopoziomową platformę systemową pozwalającą dopasować system do preferencji każdego użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM lub HL7, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, system jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania. Dzięki funkcjom oferowanym przez system INTEGRATOR Standard codzienna praca menedżerów oraz kierownictwa bloków operacyjnych staje się wydajna poprzez optymalne wykorzystanie sal na bieżąco do za biegów i operacji.

 


SYSTEM INTEGRACJI - INTEGRATOR STANDARD+

    INTEGRATOR Standard+ jest multimedialnym, elektroniczny system integracji z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Standard+ oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzą moduły:

 

 • Int.DICOM - zintegrowana z systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7,
 • Int.REC 1 channel - funkcjonalność dająca możliwości nagrywania,
 • Int.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadżerom bloków,
 • Int.VISIO - rozwiązanie umożliwiające podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzełączników,
 • Int.CONF - konferencyjny podsystem służący dydaktyce i wymianie informacji,

    Ustawienia lokalne przechowywane indywidualnie dla każdego użytkownika tworzą z systemu INTEGRATOR Standard+ wielopoziomową platformę systemową pozwalającą dopasować system do preferencji każdego użytkownika. Moduł Int.VISIO umożliwia pełne wykorzystanie każdego monitora istniejącego lub planowanego na sali operacyjnej. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM lub HL7, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, system jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania.SYSTEM INTEGRACJI - INTEGRATOR COMFORT

 

    INTEGRATOR Comfort to zaawanasowany multimedialny, elektroniczny system integracji z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Comfort oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzą moduły:

 • Int.DICOM - zintegrowana z systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7,
 • Int.REC multichannel - funkcjonalność dająca możliwości nagrywania wielokanałowego,
 • Int.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadżerom bloków,
 • Int.VISIO - rozwiązanie umożliwiające podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzełączników,
 • • Int.CONF - konferencyjny podsystem służący dydaktyce i wymianie informacji,

    Ustawienia lokalne przechowywane indywidualnie dla każdego użytkownika tworzą z systemu INTEGRATOR Comfort wielopoziomową platformę systemową pozwalającą dopasować system do preferencji każdego użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności z DICOM lub HL7, prostą instalacją i otwartością na inne aplikacje, system jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość użytkowania. Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne systemu. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, ponieważ przyczynia się ona do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uproszczona procedura integracji negatoskopu umożliwia rozbudowę wykorzystującą istniejącą infrastrukturę szpitala. System wykorzystuje najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7. Dzięki funkcjom oferowanym przez system INTEGRATOR Comfort codzienna praca menadżerów oraz kierownictwa bloków operacyjnych staje się wydajna poprzez optymalne wykorzystanie sal na bieżąco do zabiegów i operacji.

 


SYSTEM INTEGRACJI - INTEGRATOR COMFORT+

    INTEGRATOR Comfort+ to najbardziej zaawanasowany multimedialny, elektroniczny system integracji z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Comfort+ oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne, w którego skład wchodzą moduły:

 

 • Int.DICOM - zintegrowana w systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7,
 • Int.REC multichannel - funkcjonalność dająca możliwości nagrywania wielokanałowego,
 • Int.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadżerom bloków,
 • Int.VISIO - rozwiązanie umożliwiające podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzełączników,
 • Int.CONF - konferencyjny podsystem służący dydaktyce i wymianie informacji,
 • Int.PAX - niezależne rozwiązanie serwera PACS przechowującego dane i obsługującego system.

Konferencja Blok Operacyjny/ 28-09-2012, 11:41, wyświetleń: 5215
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.