XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
DEKONTAMINACJA BLOKÓW OPERACYJNYCH

   Jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stają obecnie pracownicy szpitali na całym świecie są zakażenia wywołane przez drobnoustroje, które nabyły oporność na większość znanych medycynie antybiotyków. Dodatkowo wiele gatunków bakterii, posiada zdolność przetrwania w środowisku szpitalnym przez długi okres czasu w postaci przetrwalników, przez co istnieje możliwość transmisji patogenu ze środowiska do organizmu pacjenta. Bakterie, najczęściej odpowiedzialne za powstawanie zakażeń szpitalnych to m.in. Clostridium difficile1, Serratia marcescens2, metycylino-oporne szczepy Staphylococcus aureus3 oraz wankomycyno-oporne szczepy Enterococcus4. Odpowiadają one za zwiększoną śmiertelność wśród pacjentów, a także liczne powikłania wydłużające pobyt pacjentów w szpitalu, co zdecydowanie zwiększa koszty leczenia. Problem ten dotyczy przede wszystkim Bloków Operacyjnych, Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej oraz sal, na których przebywają pacjenci z obniżoną odpornością immunologiczną.
   Istnieje wiele procedur, które mają za zadanie dezaktywację patogenów zasiedlających wszelkiego rodzaju powierzchnie w pomieszczeniach szpitalnych, gdyż transmisja drobnoustrojów ze środowiska stanowi jedną z głównych dróg nabywania zakażeń. Jak wykazały badania, wszystkie miejsca mające styczność z rękoma pacjentów oraz personelu medycznego tj. oparcia łóżek i krzeseł, klamki przyciski od pilotów, krany i sanitariaty skontaminowane są groźnymi dla zdrowia szczepami bakterii. Konwencjonalne metody, takie jak sterylizacja powierzchniowa przy użyciu roztworów na bazie alkoholu lub chloranów, fumigacja formaldehydem czy stosowanie lamp emitujących promieniowanie UV coraz częściej okazują się niewystarczające. Dodatkowo, istnieje wiele ograniczeń związanych ze stosowaniem powyższych metod. Wpływają one niekorzystnie na zdrowie personelu ze względu na zawartość silnie toksycznych związków lub szkodliwego promieniowania. Bardzo często powodują także szybsze niszczenie sprzętu medycznego, uniemożliwiając sterylizację pomieszczeń, bez ich wyniesienia.
    Chcielibyśmy zaprezentować Państwu rozwiązanie tego problemu, którym jest mobilny system do dekontaminacji pomieszczeń przy użyciu przegrzanych par nadtlenku wodoru, brytyjskiej firmy Bioquell. Urządzenie umożliwia dekontaminację wszystkich pomieszczeń szpitalnych o kubaturze do 450m3. Jest rozwiązaniem idealnie sprawdzającym się w dekontaminacji sal operacyjnych, które nie mogą pozostawiać wyłączone z użytku przez długi czas, a także wyposażone są w aparaturę medyczną, która nie jest możliwa do usunięcia.


    Redukcja na poziomie log 6 gwarantuje bardzo wysoką skuteczność dezaktywacji szerokiego spektrum drobnoustrojów, do których należą bakterie oraz spory, grzyby i wirusy. Firma stale przeprowadza nowe badania skuteczności, które regularnie ukazują się w formie publikacji naukowych. Poniższe tabele prezentują jedynie przykłady drobnoustrojów ulegających dezaktywacji podczas dekontaminacji systemem Bioquell Z-2.

Tabela 1. Przykładowe bakterie skutecznie dezaktywowane przez system Bioquell Z-2
Klasyfikacja  Nazwa 
 Spory bakterii Gram dodatnie laseczki

 


Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium sporogenes
Geobacillus stearothermophilus

(dawniej Bacillus stearothermophilus)
 Gram dodatnie laseczki Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium tuberculosis
Listeria monocytogenes

 Gram dodatnie ziarniaki Enterococcus faecium/faecalis (m.in.VRE)
Staphylococcus aureus (m.in.MRSA)
Staphylococcus epidermidis
 Gram ujemne pałeczki jelitowe Enterobacter cloacae
Escherichia coli
(m.in. O157:H7)
Klebsiella pneumoniae
Salmonella choleraesuis
Serratia marcescens
Yersinia pestis

 Gram ujemne pałeczki Acinetobacter spp. (m.in. A. baumannii)
Legionella sp.
Pseudomonas aeruginosa

 Inne przykłady Acholeplasma laidlawii (Mycoplasma)

Tabela 2. Przykładowe grzyby skutecznie dezaktywowane przez system Bioquell Z-2

 Klasyfikacja  Nazwa

Alternaria sp.
Aspergillus niger
Candida albicans
Candida parapsilosis
Coccidioides immitis
Blastomyces dermatitidis
Histoplasma capsulatum
Penicillium sp.

   Opatentowana technologia, która umożliwia przeprowadzanie procesu powyżej punktu rosy powoduje, że nasycona para kondensuje się na powierzchniach w postaci szczelnej mikro warstwy. Prowadzenie procesu tą metodą zapewnia dużo większą skuteczność dezaktywacji patogenów, ponieważ mechanizm dekontaminacji nie opiera się na przypadkowym kontakcie molekuł z powierzchnią. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie istnieje potrzeba osuszania pomieszczenia przed rozpoczęciem pracy urządzenia, a proces może być prowadzony w temperaturze pokojowej, co zdecydowanie skraca czas przygotowania i trwania cyklu.

Rysunek 1. Schemat mechanizmu kondensacji nasyconej pary.
    Jeden cykl dekontaminacji składa się z czterech faz, z których każda programowana jest automatycznie przez urządzenie na podstawie wprowadzonej kubatury oraz aktualnych warunków:


1. Faza kondycjonowania - urządzenie szykuje się do pracy
2. Faza generowania par - z dyszy wydzielana jest przegrzana para H2O2
3. Faza przetrzymania - następuje kondensacja i dezaktywacja
4. Faza aeracji - Rozkład nadtlenku wodoru do wody oraz tlen

    Urządzenie posiada wbudowany katalizator rutenowy, który przyspiesza proces katalitycznego rozkładu H2O2 do tlenu cząsteczkowego i wody. Wydajna dmuchawa zapewnia szybką wymianę powietrza, co dodatkowo gwarantuje błyskawiczną eliminację wszelkiej wilgoci pozostałej po procesie. Brak pozostałości chemicznych po zakończonym cyklu czyni urządzenie przyjaznym dla środowiska.
    Czas całego procesu zależny jest od kubatury pomieszczenia, a także możliwości zewnętrznego włączenia klimatyzacji, która na czas procesu musi zostać wyłączona (w celu uniknięcia rozcieńczania medium, w efekcie czego może zostać obniżona jego skuteczność). Przyjmuje się, że czas pracy urządzenia, podczas dekontaminacji sali operacyjnej o kubaturze 75m3 zajmuje około 3 godzin. Po tym czasie, pomieszczenie gotowe jest do użytku.
    Urządzenie wyposażone jest w czujniki wewnętrzne, które umożliwiają stałą kontrolę procesu z poziomu odłączanego panelu sterującego.    Przy pomocy przejrzystego menu, istnieje możliwość podglądu aktualnych warunków panujących w dekontaminowanym pomieszczeniu, oraz obserwowanie stanu pracy aparatury. Zabezpieczenie systemu hasłem, uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym do obsługi procesu. W razie potrzeby, w prosty sposób można przerwać dekontaminację, przełączając system w fazę aeracji. Poza skutecznością dezaktywacji gwarantowaną przez urządzenie, innym ważnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelowi obsługującemu system. Dodatkowy czujnik ręczny do pomiaru stężenia nadtlenku wodoru zapewnia stałą kontrole ewentualnych nieszczelności przy drzwiach, a także sprawdzenie, czy możliwe jest bezpieczne wejście do pomieszczenia.    Szeroka i potwierdzona badaniami kompatybilność sprzętowa, pozwala na przeprowadzanie dekontaminacji pomieszczeń, bez konieczności wywożenia aparatury oraz sprzętu medycznego. Raport dotyczący kompatybilności ze sprzętem i materiałami w dekontaminowanych pomieszczeniach jest dostępny w języku angielskim na stronie: http://www.bioquell.fr/interface/downloads/146_10_HPV_Material_Compatibility_web.pdf
    Jest nam niezmiernie miło, że mamy możliwość prezentacji naszego innowacyjnego rozwiązania, które pomoże Państwu w walce i przeciwdziałaniu zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Mamy nadzieję, że prezentowane urządzenie znajdzie zastosowanie na Państwa blokach operacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom ułatwiając jednocześnie Państwu pracę.


Bibliografia:

1) Impact of hydrogen peroxide vapor room bio-decontaminaton on environmental contamination and nosocomial transmissionby Clostridium difficile, John M. Boyce, MD1, Nancy L. Havłll( MT1, Jonathan A. Otter, BSc2, L. Clifford McDonald, MD3, Nicholas M. T. Adams, BSc2, Angela Thompson, MMSc3, Lois Wiggs3, Judith Noble-Wang, PhD3.'Hospital of Saint Raphael, New Haven, CT, USA, 2Bioquell, PLC, Andover, Hampshire, United Kingdom, 3Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA.

ABSTRAKT:
Wzrost ilości zakażeń szpitalnych wywołanych przez bakterie z gatunku Clostridium w szpitalu, w którym znajduje się 500 łóżek, związany był z obecnością patogenu pochodzenia klonalnego o zwiększonej wirulencji. Zakażenia występowały mimo wprowadzenia nowych środków zapobiegawczych: izolowaniu zakażonych pacjentów, a także dokładnego czyszczenia pomieszczeń (1:10 roztwór wybielacza), w których przebywali pacjenci. Dekontaminacja HPV okazała się skuteczną metodą zwalczania zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile, który pozostawał na powierzchniach pomieszczeń po standardowej procedurze czyszczenia sal z użyciem wybielacza. Zredukowanie ilości patogenów w środowisku szpitalnym mogło spowodować obniżenie ilości zakażeń szpitalnych wywołanych tą bakterią, które zauważono podczas badań.

   

2) Use of hydrogen peroxide vapour for environmental control during a Serratia outbreak in a neonatal intensive care unit, C.J. Batesa,*, R. Pearseb aDepartment of Medical Microbiology, Royal Hallamshire Hos-pital, Sheffield, UK bNeonatal Intensive Care Unit, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, UK

 

ABSTRAKT:
Użycie przegrzanych par nadtlenku wodoru (HPV) w walce z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Opisaliśmy użycie systemu do dekontaminacji firmy Bioquell, który jak wykazały zastosowane metody kontroli skuteczności procesu, wyeliminował zakażenie wywołane przez Serratia marcescens na oddziale intensywnej opieki noworodka (NICU) w naszym szpitalu. Dekontaminację HPV przeprowadził i kontrolował personel firmy BIOQUELL, dzieląc oddział na strefy i stale kontrolując poziom stężenia nadtlenku wodoru przy pomocy czujnika ręcznego. Jako medium użyto 30% w/w roztworu nadtlenku wodoru dostarczanego do pomieszczenia z dużą szybkością przez dysze urządzenia, co zapewniało odpowiednią dystrybucję medium. Nadtlenek wodoru dozowany był aż do fazy mikrokondensacji, która jest krytycznym etapem dezaktywacji mikrobiologicznej8. Dekontaminacja pomieszczeń o kubaturze 150m3 każde prowadzona była w nocy, a sprzęt pozostawiony został wewnątrz pomieszczeń. Po przeprowadzonej procedurze nie wyizolowanego żadnego drobnoustroju z wyjątkiem koagulozo-ujemnego Staphylococcus z jednego inkubatora. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że drobnoustrój pochodził od osoby z personelu, która weszła sprawdzić stan sprzętu przed pobraniem próbek. Po przeprowadzonej dekontaminacji, żadne więcej dziecko nie uległo zakażeniu bakterią S.marcescens. Nie zanotowano żadnych zniszczeń sprzętu w dekontaminowanych pokojach, w których znajdowały się m.in. inkubatory, wentylatory oraz sprzęt monitorujący. Nasze doświadczenia z technologią HPV potwierdzają jej bezpieczeństwo i skuteczność w walce z zakażeniami wywołanymi bakterią S. marcescens na oddziałach intensywnej opieki noworodka. W innym wypadku doszłoby do ponownego pojawienia się zakażeń. Użytecznym stał się także fakt, że cała procedura pozwoliła na szybkie ponowne wprowadzenia pacjentów na oddział, na którym ilość łóżek jest zawsze niewystarczająca.


3) Tackling contamination of the hospital environment by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA): a comparison between conventional terminal cleaning and hydrogen peroxide vapour decontamination, G.L. Frencha,*, J.A. Otterb, K.P. Shannona, N.M.T. Adamsb, D. Watlingb, M.J. Parksb
a Department of Infection, King's College London, 5th Floor, North Wing, St Thomas' Hospital, Lambeth Pal-ace Road, London SE1 7EH, UK
b BIOQUELL PLC, Andover, Hampshire, UK Received 29 September 2003; accepted 2 March 2004

ABSTRAKT:
Środowisko szpitalne często zostaje skażone metycylinoopornymi szczepami Staphylococcus aureus (MRSA), nie jest to jednak główne źródło zakażeń wewnątrzszpitalnych wywołanych przez tę bakterię. Przeprowadziliśmy badania na oddziale chirurgii w szpitalu klinicznym w Londynie, gdzie wykryto zakażenie wywołane szczepami MRSA. Na tej podstawie porównano skuteczność standardowych procedur czyszczenia sal z nową metodą dekontaminacji z użyciem przegrzanych par nadtlenku wodoru (HPV). Wymazy ze skażonych miejsc pobrano zarówno przed czyszczeniem i dekontaminacją, jak również po przeprowadzeniu obu procedur. Wszystkie izolatki, izby chorych oraz łazienki skażone były szczepami MRSA oraz kilkoma innymi rodzajami bakterii. MRSA obecne były na powierzchniach, które dotykane były zarówno przez personel jak również przez osoby, które nie były nosicielami MRSA (np. ramy od łóżek). 74% z 359 próbek, pobranych przed standardowym czyszczeniem skażone było MRSA, 70% z nich udało się wyhodować. Po procedurze czyszczenia wszystkie obszary nadal był skontaminowane, 66% ze 124 próbek zawierało MRSA, 74% udało się wyhodować. Dla porównania, po przeprowadzone dekontaminacji HPV w sześciu pomieszczeniach, tylko jeden z 85% wymazów (1,2%) wykazał obecność MRSA. Większość badanych powierzchni skażonych było szczepami MRSA. Standardowe procedury czyszczenia okazały się nieskuteczne w walce z tym patogenem. Użycie przegrzanych par nadtlenku wodoru jako metody dekontaminacji powierzchni, okazało się skutecznym sposobem eliminacji patogenu ze środowiska szpitalnego. Prowadzone są dalsze badania, mające na celu udowodnienie znaczenie procesu dekontaminacji pomieszczeń w walce z zakażeniami wywoływanymi szczepami MRSA.

4) Environmental decontamination of an intensive care unit to control outbreaks of multidrug-resistant Gram-negative rods using hydrogen peroxide vapour, M. Schouten, J. Otter, A. van Zanten, G. Houmes-Zielman, M. Nohlmans-Paulssen (Ede, NL; London, UK)

ABSTRAKT:
Podczas 8 miesięcznego okresu badań 25 pacjentów na naszym 12-łóżkowym oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) zostało zdiagnozowanych pod kątem obecności wielolekoopornych Gram ujemnych pałeczek (MDR-GNR). Odkryliśmy 7 przypadków Enterobacter cloacae oraz osiemnastu pacjentów zarażonych Acinetobacter baumannii. Zakażenie rozprzestrzeniało się pomimo zastosowania standardowych procedur zapobiegania zakażeniom wliczając zwiększenie nacisku na zachowywanie odpowiedniej higieny rąk i dezynfekcji powierzchni w salach. Badaniom poddaliśmy możliwość zastosowania metody dekontaminacji z użyciem przegrzanych par nadtlenku wodoru (HPV) w celu dezaktywacji patogenów odpowiedzialnych za powstawanie zakażeń.
Dekontaminacja z użyciem metody HPV udowodniła swoją znacznie większą skuteczność względem konwencjonalnych metod czyszczenia na OIOM-ie. Pomimo, iż kilka próbek zawierało bakterie, wszystkie były wolne od MDR-GNR. Badane były duże powierzchnie, z których część mogła nie być niedostępna dla nadtlenku wodoru. Dzięki zastosowaniu dekontaminacji z użyciem metody HPV zatrzymaliśmy zakażenie wewnątrzszpitalnie. Źródło nowych przypadków pojawienia się MDR-GNR na oddziale, po kilku miesiącach od przeprowadzenia dekontaminacji nie jest znane.

5) http://www.bioquell.com/interface/downloads/069_11__HPV_Biological_Efficacy_UK.pdf

28-09-2012, 11:41, wyświetleń: 10805
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.