XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Zasady zachowania w radiologii zabiegowej

   Brak określenia dawki granicznej w stosowaniu promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz relatywnie wysokie radiacyjne narażenie pacjentów i personelu stawiają radiologię zabiegową na specjalnej pozycji. Efektem tego są szczegółowe regulacje prawne związane z tego typu procedurami oraz ściśle określone zasady zachowania się w obszarze sal zabiegowych.
   Od 17 marca 2011 obowiązuje najnowsza wersja Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zasad realizacji procedur medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Wraz z nadrzędną nad nim Ustawą Prawo Atomowe bardzo precyzyjnie określają zakresy uprawnień i odpowiedzialności klinicznej w tym zakresie.
   Jedno z wcześniejszych Rozporządzeń Ministra Zdrowia określiło również kształt procedur wzorcowych, które, opracowywane obecnie, opisują zalecany tok postępowania przy ich realizacji oraz wymagania dotyczące wyposażenia stosowanego w konkretnej procedurze.
Podstawą i sensem stosowania radiologii zabiegowej jest możliwość śledzenia przebiegu procedury dzięki tworzonemu w jej trakcie obrazowi rentgenowskiemu. We wszelkich działaniach związanych ze stosowaniem potencjalnie szkodliwego czynnika nadrzędną jest zasada ALARA (as low as reasonebly achievable). W przekładzie na język radiologiczny oznacza ona konieczność uzyskania wystarczającej ilości informacji klinicznych przy rozsądnie niskiej dawce promieniowania. Realna znajomość możliwości i ograniczeń użytkowanego wyposażenia oraz wpływ wartości ustawianych parametrów na jakość obrazowania określonych struktur anatomicznych jest podstawą umożliwiającą realizację tej zasady.
   Zarówno właściwe, dopasowane do poziomu potrzeb, tworzenie, jak i przekazywanie, i prezentacja obrazu radiologicznego wymagają zachowania odpowiednich warunków. Uchybienie tym warunkom na którymkolwiek w wymienionych wyżej etapów powoduje bezpowrotną utratę informacji, co może prowadzić do popełniania błędów.
Ilość uzyskiwanych i przekazywanych informacji zawsze zależy od ilości jej nośnika. W tym wypadku nośnikiem informacji jest promieniowanie jonizujące, należy zatem świadomie sterować ilością uzyskiwanych informacji, bo to nierozerwalnie wiąże się z dawką, na jaką narażony jest pacjent.
   Restrykcyjne stosowanie się do zasad ochrony radiologicznej pacjenta w przypadku radiologii zabiegowej wynika nie tylko z podstawowych zasad etyki. Ta dziedzina medycznego stosowania promieniowania jonizującego, jak żadna inna, wiąże dawkę, jaką otrzymuje personel z dawką, jaką pochłonął pacjent. Źródłem narażenia personelu jest bowiem miejsce, gdzie pada wiązka promieniowania rentgenowskiego, czyli powierzchnia pacjenta i powstające w tym miejscu promieniowanie rozproszone. Wymaga to respektowania specyficznych zasad zachowania się na sali zabiegowej oraz minimalizacji dawki dostarczanej pacjentowi. Jedyną metodą jest znalezienie właściwej proporcji między jakością uzyskiwanego obrazu, a skutkiem biologicznym wywoływanym przez promieniowanie.
 

 

21-12-2012, 11:05, wyświetleń: 3728
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.