XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Czas pracy pracowników medycznych po 1 lipca 2014 r.

   Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. Zmiana czasu pracy dotyczy pracowników: radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sadowej i prosektoriów.
 
   Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przepis ten nie powtarza wyjątkowych uregulowań odnośnie pracowników wymienionych w art. 32g ust. 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) tj.: pracowników komórek organizacyjnych radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonywanie badań lub zabiegów, asystowanie bądź wykonywanie czynności pomocniczych przy badaniach lub zabiegach, obsługiwanie urządzeń zawierających źródła promieniowania lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, wykonywanie czynności zawodowych bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych, prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z powyższą działalnością; pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie technik stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów; pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni): patomorfologii, histopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy przygotowywanie preparatów lub wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych; pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriów.

   Ustawodawca w art. 214 ustawy o działalności leczniczej zawarł normę przejściową w stosunku do przepisów ustawy o działalności lecznicze dotyczących czasu pracy pracowników niektórych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, w szczególności art. 93. W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. zachowuje szczególne przywileje w zakresie norm czasu pracy przewidzianych dotychczas w art. 32g ust. 3 i 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przywileje te po dniu 1 lipca 2014 r. przestaną obowiązywać. Opisane w komentowanym przepisie grupy pracowników zaczną obowiązywać standardowe normy czasu pracy przewidziane dla pracowników podmiotów leczniczych (głównie wykonujących zawód medyczny), tj. 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

   Powyższa zmiana w przepisach prawa konsultowana była z Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi , Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz konsultantami krajowymi. W opiniach wskazywano na brak uzasadnienia dla obwiązywania skróconych norm czasu pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i potencjalnych następstw zdrowotnych narażenia zawodowego. Podkreślono, że narażenie tych pracowników utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i średnia dawka nie przekracza 1 mSv, podczas gdy obowiązujący limit dawki rocznej dla osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonuzujące wynosi 20 mSv.

   Należy jednak podkreślić, iż kierownicy podmiotów leczniczych odpowiednio wcześnie winni wypowiedzieć warunki pracy pracownikom objętym komentowaną normą - stosując konstrukcje z art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)w zakresie normy czasu pracy. Regulacje dotychczas obowiązującej w tym zakresie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stały się treścią indywidualnych stosunków pracy. Zmiana przepisów ustawy (niekorzystna dla pracownika) nie wywoła bezpośrednich skutków w treści stosunków pracy. Zatem aby po dniu 1 lipca 2014 r. norma czasu pracy tych pracowników wynosiła 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień, należy wypowiedzieć każdemu z tych pracowników warunki pracy - zachowując, co oczywiste, okresy wypowiedzenia przewidziane w Kodeksie pracy.

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy/ 24-11-2014, 10:23, wyświetleń: 1644
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.