XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Bezpieczeństwo i Higiena

Grażyna Złotkowska
   Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać polskie akty prawne, które przeniosły do naszego prawa krajowego wymagania zawarte, w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia.
   Rada Wspólnot Europejskich we współpracy z Parlamentem Europejskim przyjęła Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych.
Blok operacyjny 2014 / 24-04-2015, 12:13
Tadeusz Szreter

   Anestezjolog wykonuje w sali operacyjnej wiele zabiegów inwazyjnych niosących za sobą możliwość zakażeń. Personel anestezjologiczny obecny jest we wszystkich pomieszczeniach bloku operacyjnego, stąd jego zachowania i nawyki przyczyniają się znakomicie do utrzymania właściwej higieny a tym samym ograniczaniu powstawania i szerzenia się zakażeń. 

   Działania anestezjologiczne mogą prowadzić do przenoszenia zakażeń wszystkimi powyższymi drogami. Z tego powodu konieczne jest opracowanie i ścisłe przestrzeganie zasad postępowania i organizacji pracy zespołu anestezjologicznego. Niestety w większości przypadków takie zalecenia, o ile w ogóle istnieją, albo nie są wyczerpujące albo nie obejmują wszystkich elementów postępowania. Ogólne wytyczne higieniczne, sprawdzane przez służby sanitarno - epidemiologiczne nie dotyczą najczęściej pracy zespołów anestezjologicznych.

XI Ogólnopolskie Sympozjum / 26-05-2011, 09:58
Krzysztof Bielecki

   W świecie rocznie wykonuje się około 234 milionów operacji chirurgicznych. Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) jest najczęstszym powikłaniem chirurgicznym okołooperacyjnym. Szacuje się, że w operacjach czystych (np. operacja przepukliny, operacja na gruczole piersiowym) ZMO występuje w ok. 1%, w operacjach czysto-skażonych np. w operacjach na jelicie grubym ZMO obserwuje się w ok.11% przypadków. 

   ZMO zwiększa o 60% ryzyko pobytu chorego w OIT, pięciokrotnie zwiększa ryzyko ponownej hospitalizacji i dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu chorego. Wg. Nelsona (2009) koszt leczenia jednego chorego bez ZMO wynosi 1733 dolarów a koszt leczenia chorego z ZMO aż 5155 dolarów. Czynniki ryzyka ZMO podzielono na trzy kategorie...

X Ogólnopolskie Sympozjum/ 26-05-2011, 09:28
Rafał Hrynyk

   Rękawice medyczne, których głównym zadaniem jest ochrona pacjenta przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, powinny również zapewniać ochronę ich użytkownikom (personelowi medycznemu). W zależności od przeznaczenia rękawice medyczne dzielą się na dwie podstawowe grupy: rękawice chirurgiczne oraz rękawice do badań i zabiegów. 

   Biorąc pod uwagę specyfikę czynności wykonywanych przez personel medyczny wymagane jest, by rękawice dla tej grupy odbiorców były sterylne i ściśle dopasowane do anatomicznej budowy ręki, co z kolei może utrudniać ich zakładanie i zdejmowanie. Ze względu na koszt materiału i metody jego obróbki producenci, chcąc osiągnąć spełnienie powyższych warunków dla oferowanych wyrobów, najczęściej stosują lateks kauczuku naturalnego oraz puder w postaci skrobi kukurydzianej.
   Bardzo dobre właściwości przetwórcze lateksu kauczuku naturalnego oraz korzystne właściwości barierowe i wytrzymałościowe, przy jednoczesnej miękkości i elastyczności zwulkanizowanych filmów lateksowych sprawiają, że obecnie ponad 99% rękawic chirurgicznych i 85% zabiegowo-diagnostycznych wytwarza się z tego surowca.

   Należy jednak podkreślić, że występują trzy podstawowe typy reakcji związanych z noszeniem rękawic z lateksu kauczuku naturalnego, tj. zapalenie skóry wywołane przez podrażnienie, reakcje alergiczne typu natychmiastowego i opóźnionego.

XI Ogólnopolskie Sympozjum/ 26-05-2011, 09:03strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.