XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Konferencje


KALENDARIUM
Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne
2016-12-01/02
Tytuł Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Początek
1/2 grudnia 2016 r.

Miejsce obrad

ZMIANA MIEJSCA OBRAD
POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa, ul. Ksiecia Trojdena 4

Jakdojade.pl to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej,
dzięki której szybko i wygodnie zaplanujesz podróż po mieście.

 

Szanowni Państwo!

   Zapewne jak wielu z Państwa zauważyło przed kilkoma laty zaprzestaliśmy organizacji Forum Prawniczo-Medycznego, ograniczając się do wydawania kwartalnika „Prawo i Medycyna" i prowadzenia serwisu internetowego www.prawoimedycyna.pl. U podstaw tej decyzji stały wielkie zmiany legislacyjne dotyczące całości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i mające zapewnić pacjentom skróconą ścieżkę do kompensaty szkód związanych z leczeniem. Wydawało się, że problem będzie rozwiązany i idea spotkań prawników z lekarzami, oraz z przedstawicielami innych środowisk zainteresowanych tą problematyką, powoli wygasa.

 

   Założenia te okazały się jednak błędne. Pakiet ustaw zdrowotnych nie rozwiązał wszystkich problemów, a dodatkowo zaczęły się pojawiać nowe zagadnienia, a dawne problemy powróciły z nowa siłą.

 

   W tej sytuacji, inspirowani od wielu miesięcy przez wiele środowisk, a też autorytetów zajmujących się prawem medycznym, podjęliśmy decyzję o organizacji kolejnego Forum Prawniczo-Medycznego.

   Korzystając ze swego rodzaju nowego otwarcia postanowiliśmy ograniczyć nieco liczbę wykładów eksperckich wygłaszanych przez zaproszonych Gości i pobudzić również Państwa do prezentowania własnych przemyśleń zarówno przeglądowych jak i oryginalnych.

   Zaproszenie do udziału w Forum kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, praktykujących prawników, lekarzy i organizatorów ochrony zdrowia, a szczególnie do środowisk naukowych i tych wszystkich, których na co dzień dotykają regulacje prawa medycznego i dylematy bioetyczne. Zależy nam na możliwie szerokiej i wielopłaszczyznowej dyskusji, konstruktywnej i użytecznej dla wszystkich zainteresowanych.

   Zapraszamy do zgłaszania prac, które mogłyby być przedstawione w ramach poszczególnych sesji obrad. Te zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w specjalnym numerze kwartalnika „Prawo i Medycyna".

   W związku z faktem, iż możliwa jest również rozszerzona forma publikacji, prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna" -

Celem prezentacji krótkich doniesień prosimy o przesłanie streszczenia pracy (jedna strona standardowego maszynopisu - 1800 znaków).

   Prosimy o nadsyłanie prac na adres organizatora Forum w terminie do 15 października 2016 r. Wszyscy autorzy prac zostaną poinformowani o ich kwalifikacji do krótkiej prezentacji lub wykładu.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych obradach Forum.

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów

Paweł Wójcik

Program
Dzień I
1 grudnia 2016 r. (czwartek) rozpoczęcie obrad (godz. 9.30)

Sesja I (godz. 9.30 - 11.30)
Zagadnienia ustroju opieki zdrowotnej. Zarządzanie w ochronie zdrowia.

1. Wprowadzenie
- prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski
2. Obrót wierzytelnościami przeciwko SP ZOZ w świetle orzecznictwa sądowego
- dr hab. n. prawn. Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
3. ADR w procesach medycznych praktyczne aspekty ugody zawieranej pomiędzy pacjentem, podmiotem leczniczym, lekarzem i ubezpieczycielem
-Maria Dudzińska, Radca Prawny Kancelaria Gessel, Koziorowski Sp. K.

Przerwa na kawę (godz. 11.30 - 12.00)

Sesja II (godz. 12.00 - 14.30)
prowadzenie prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski

1. Umowy cywilnoprawne w systemie opieki zdrowotnej a prawo pracy
- prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski
2. Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za samobójstwo pacjenta w świetle orzecznictwa
- dr n. prawn. Jan Ciechorski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu
3. Telemedycyna zarys regulacji prawnych w Polsce - mgr Katarzyna Sałbut, Uniwersytet Warszawski
4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody medyczne - najnowsze tendencje orzecznicze
- SSR Magdalena Jardzewska, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, mgr Nina Bartosiewicz
5. Dostęp do testowanych produktów leczniczych poza protokołem badania klinicznego aspekty etyczno-prawne
- dr Joanna Różyńska, Instytut Filozofii Zakład Etyki Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN

Przerwa na obiad (godz. 14.30 - 15.15)

Sesja III (godz. 15:15 - 17:15)
Czynności kosmetyczne.
prowadzenie dr hab. n. prawn. Przemysław Konieczniak, Uniwersytet Warszawski

1. O pojęciu czynności nieleczniczych
- dr hab. n. prawn. Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
2. Związek przyczynowy i obiektywne przypisanie skutku na przykładzie szkody związanej z czynnością kosmetyczną
- dr hab. n. prawn. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski
3. Szczególny obowiązek informacyjny przy czynnościach kosmetycznych a pojęcie zdrowia
- mgr Andrzej Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski
4. Przesłanki dopuszczalności wykonywania zabiegów medycyny estetycznej u małoletnich a regulacje w prawie brytyjskim
- mgr Paulina Szymańska, Uniwersytet Warszawski

Spotkanie koleżeńskie dla uczestników i wykładowców

Dzień II
2 grudnia 2016 r. (piątek) rozpoczęcie obrad (godz. 9.30)

Sesja IV (godz. 9.30 - 11.00)
Zagadnienia tajemnicy lekarskiej.

1. Kodeks Etyki Lekarskiej a uchylenie obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej
- dr Grzegorz Wrona Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NIL
2. Czy brak obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej implikuje obowiązek jej ujawnienia
- prof. dr hab. n hum. Paweł Łuków, Instytut Filozofii Zakład Etyki Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN
3. Tajemnica lekarska po zmianie, wprowadzonej ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- Adw. Gabriela Morawska - Stanecka, Kancelaria Adwokatów Morawska Stańko

Przerwa na kawę (godz. 11.00 - 11.30)

4. Status prawny szpitali klinicznych
- dr hab. Monika Urbaniak, Radca Prawny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5. Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu sporów cywilnoprawnych pomiędzy szpitalem a pacjentem
- dr hab. Prof. US Kinga Flaga - Gieruszyńska Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytet Szczeciński
6. Ochrona tajemnicy lekarskiej w procesie cywilnym
- Dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński, Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy sp.p.w Szczecinie,

Sesja V (godz. 13:00 - 15:00)
Powrót zabobonu: nowe średniowiecze w medycynie.
prowadzenie dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

1. Antynaukowe źródła wyjątków w regulacji produktów i procedur leczniczych - zjawisko globalne
- mgr Jakub Zawiła - Niedźwiedzki, Instytut Filozofii, Zakład Bioetyki UW
2. Prawne instrumenty zwalczania maniactwa i szarlatanerii paramedycznej
- apl. adw. Karolina Gierdal, kancelaria adw. Marcina Cieślińskiego w Warszawie
3. Ordynowanie przez lekarzy homeopatycznych produktów leczniczych bez wskazań terapeutycznych
- Dr n. prawn. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katedra Prawa Administracyjnego WPPKiA KUL Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
4. Lekarze wobec przeciwników szczepień
- dr hab. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN

Dyskusja i zakończenie obrad
Obiad

Opłaty
Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 30 września - 490 zł
- od 1 października do 31 października - 590 zł
- po 31 paździrnika - 690 zł
Cena zawiera podatek VAT.

Ulotka>>>

W przypadku udziału w konferencji dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby. Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w konferencji, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 28 listopada 2016 r. na konto organizatora konferencji zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: FORUM 1/2.12.2016 + imię i nazwisko uczestnika. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do 31.10.2016 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2016 roku nie przewidujemy zwrotów.

Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
konferencji, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni przed terminem konferencji.


Organizatorzy

Blok Operacyjny Sp. z o.o.


Adres do
korespondencji

Blok Operacyjny Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82 pok. 102
04-993 Warszawa
tel. (0-22) 867 24 26, (0-22) 867 24 25, fax 22 201-25-69
sekretariat@blokoperacyjny.pl


Patronat medialny      
strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.