XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Regulamin publikacji

Szanowni Państwo!

Materiały do publikacji, których objętość nie powinna co do zasady przekraczać 12 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. dwadzieścia dwa tysięcy znaków), należy nadsyłać do Redakcji pocztą elek­troniczną (z imieniem, nazwiskiem oraz numerami telefonów kontak­towych) na adres sekrtariat@ipoz.pl. Materiały o większej objętości - po ich zaakceptowaniu - Redakcja będzie odsyłała autorom w celu ich skrócenia.

Autorzy składający po raz pierwszy tekst do Redakcji proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie (c.v.).

Do materiałów nadsyłanych do Redakcji przez studentów, absolwentów, asystentów, doktorantów oraz aplikantów powinna być dołączona recenzja opiekuna naukowego.

Redakcja nie zwraca niezamówionych artykułów oraz zastrzega sobie możliwość skracania i dokonywania zmian w tekstach przeznaczonych do publikacji.

Przekazując tekst do Redakcji, autor przenosi na Wydawcę - Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). Przedruk materiałów opublikowanych w Portalu „Blok Operacyjny.pl" wy­maga zgody Wydawcy. Cytowanie fragmentów publikacji jest możliwe wyłącznie z powołaniem się na źródło.








strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.