XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Aleksander Olejarz
   Jest szereg zwyczajowych powodów, aby kierownikiem bloku operacyjnego był chirurg a nie anestezjolog lub pielęgniarka operacyjna. Ale argumenty stojące za nimi są stosunkowo mało racjonalne...>>>>

Maria Ciuruś

Blok operacyjny jest jedną z komórek organizacyjnych szpitala o bardzo złożonej strukturze. W obrębie bloku pracuje kilka zespołów: pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy zabiegowych (różnych specjalności), lekarzy anestezjologów, perfuzjonistów (w niektórych szpitalach), sprzątaczek. Zespoły te można podzielić na większe zespoły: zabiegowy (lekarsko-pielęgniarski), anestezjologiczny (lekarsko-pielęgniarski), sprzątający. Każdy z zespołów wykonuje odrębne zadania (operowanie, znieczulanie, sprzątanie). Wszyscy zmierzają do jednego celu - pomyślnego wykonania operacji w dobrym znieczuleniu i higienicznych warunkach... >>>>

Szkolenie anestezjologiczne dla personelu bloku operacyjnego


Tadeusz Szreter

  
Szkolenie w zakresie anestezjologii obejmować powinno w bloku operacyjnym nie tylko personel anestezjologiczny, lecz także inne zespoły. Takie działanie ma za zadanie współpracę zespołową konieczną w czasie normalnej pracy ale także w wypadku powikłań. Organizacja szkolenia należy do obowiązków kierownika bloku operacyjnego i pielęgniarki oddziałowej zespołu anestezjologicznego. Szkolenie takie powinno być ciągłe i obowiązkowe.


Czytaj>>


Zapewnienie jakości w bloku operacyjnym poprzez wdrażanie procedur i standardów

 Maria Ciuruś, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

   Jakość w bloku operacyjnym to zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, minimalizowanie ryzyka powikłań infekcyjnych oraz błędów w sztuce medycznej.

Placówki medyczne, które starają się o uzyskanie certyfikatu jakości są zobowiązane do opracowania oraz wdrożenia procedur i standardów postępowania medycznego. Jest to podstawa w działaniach mających na celu poprawę jakości usług medycznych i poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego w placówce medycznej.

Czytaj>>


Edukacja w bloku operacyjnym - chirurgia

Krzysztof Bielecki 

   Praca w bloku operacyjnym dla lekarzy zabiegowców ma trojaki wymiar: 1) leczenia chirurgicznego chorych. 2) nabywania umiejętności w procesie specjalizacji, 3) podwyższania poziomu umiejętności w procesie ciągłego doskonalenia podyplomowego. W okresie 44 miesięcy stażu klinicznego specjalizujący się lekarz powinien wykonać co najmniej 450 operacji samodzielnie i uczestniczyć jako pierwsza asysta w co najmniej 45 operacjach.

Czytaj>>


Rola pielęgniarki operacyjnej w zapobieganiu zakażeniom w bloku operacyjnym

Maria Ciuruś, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

   Istnieje wiele potencjalnych przyczyn zakażeń u pacjentów operowanych. W zapobieganiu zakażeniom bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do operacji, transport do sali operacyjnej, organizacja pracy bloku operacyjnego, zachowanie personelu bloku operacyjnego w czasie trwania operacji oraz okres pooperacyjny.

Czytaj>>strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.